Lagtingets beslut 69/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 69/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-09-14

BF 4/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tilläggsbudget för år 2017

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för år 2017:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2017

 tb 2017

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-10 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-10 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-10 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-39 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-39 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-39 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-105 000

25 000

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

-105 000

25 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-105 000

25 000

Verksamhet sammanlagt

-154 000

25 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

 

OMRÅDE

-512 000

0

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

-312 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-312 000

0

 

 

Anslag

Inkomster

tb 2017

tb 2017

 

 

 

 

460

AVFALLSHANTERING

-200 000

0

46000

Avfallshantering (R)

-200 000

0

Överföringar sammanlagt

-512 000

0

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER  AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-624 000

933 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

933 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

933 000

892

FINANSIELLA POSTER

-624 000

0

89200

Finansiella poster (F)

-624 000

0

89205

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

89230

Landskapets fastighetsverk

0

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter

sammanlagt

-624 000

933 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-1 290 000

958 000

 

 

     Mariehamn den 13 september 2017

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson

vicetalman