Lagtingets beslut 70/2020

Tillhör ärendet: Privata säkerhetstjänster
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 70/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

LF 29/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster som följer:

 

3 §

Hänvisningar

     Inom lagtingets behörighet ska hänvisningarna i 18 § och 23 § 4 mom. i lagen om sammankomster till lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 1085/2015) avse landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av lagen om privata säkerhetstjänster.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman