Lagtingets beslut 70/2018

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 70/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-12-20

LF 1/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att dämpa de ekonomiska effekterna av det avtal som 2017 slöts mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i riket (konkurrenskraftsavtalet) och de skatteåtgärder som vidtogs i samband med det, betalar landskapsregeringen 650 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2018. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

15 372,49

Eckerö

26 397,52

Finström

79 462,51

Föglö

9 326,21

Geta

11 021,05

Hammarland

45 953,78

Jomala

78 904,76

Kumlinge

8 027,98

Kökar

3 605,95

Lemland

34 131,87

Lumparland

13 133,79

Mariehamn

232 706,11

Saltvik

44 700,66

Sottunga

2 508,84

Sund

32 350,09

Vårdö

12 396,38

 

2 §

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2018 betalar landskapsregeringen 540 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2018. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

8 738,81

Eckerö

28 976,50

Finström

61 444,80

Föglö

6 633,45

Geta

16 287,72

Hammarland

43 101,86

Jomala

82 857,15

Kumlinge

9 147,73

Kökar

6 509,99

Lemland

51 796,65

Lumparland

9 930,38

Mariehamn

148 903,56

Saltvik

19 005,69

Sottunga

2 094,11

Sund

31 509,78

Vårdö

13 061,81

 

3 §

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder ikraft den ...  och tillämpas för finansåret 2018.

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 december 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman