Lagtingets beslut 8/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 8/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-02-09

BF02/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Fjärde tillägg till budgeten för år 2021

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde tillägg till Ålands budget för år 2021:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

 

 

 

 

VERKSAMHET

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

240

Brand- och räddningsväsendet

-8 000

0

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-8 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

0

30 000

400

Allmän förvaltning

0

30 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

0

30 000

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-598 000

250 000

745

Oljeskydd

-18 000

0

74500

Oljeskydd

-18 000

0

750

Kostnader för sjötrafik

-580 000

250 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-580 000

250 000

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-5 638 000

5 666 000

840

Ålands hälso- och sjukvård

-5 750 000

5 750 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-5 750 000

5 750 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

50 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

50 000

0

 

 

 

 

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

62 000

-84 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

62 000

-84 000

Verksamhet sammanlagt

-6 244 000

5 946 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-354 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för grundskolan

-354 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för

undervisning (F)

-354 000

0

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

623

Europeiska Unionen - program för landsbygdens

utveckling, EJFLU

0

0

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-8 852 000

3 184 000

62302

Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU)

8 852 000

-3 184 000

 

 

 

 

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-11 000

0

751

Kostnader för sjötrafik

-11 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-11 000

0

Överföringar sammanlagt

-365 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av

lån och finansiella poster

-5 400 000

8 150 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

8 150 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

8 150 000

 

 

 

 

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

-5 400 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-5 400 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-5 400 000

8 150 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-12 009 000

14 096 000

 

 

     Mariehamn den 9 februari 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman