Lagtingets beslut 84/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 84/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-09-30

BF06/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Fjärde tillägg till budgeten för år 2020

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde tillägg till budgeten för Åland under år 2020:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2020

 tb 2020

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

Lagtinget

118 000

0

101

Lagtinget

35 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

35 000

0

111

Lagtingets kansli

31 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

31 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

18 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

18 000

0

120

Landskapsrevisionen

6 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

6 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

28 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

28 000

0

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

66 000

-465 000

200

Lantrådet och landskapsregeringens ledamöter

35 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

35 000

0

210

Regeringskansliet

60 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

60 000

0

250

Personalarbete och arbetsmiljö

0

35 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

0

35 000

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Radio-och TV-verksamhet

-10 000

-500 000

27000

Radio-och TV-verksamhet (F)

-10 000

-500 000

280

Lagberedningen

-19 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-19 000

0

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

45 000

105 000

300

Allmän förvaltning

45 000

86 000

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

45 000

86 000

390

Gemensamma förvaltningskostnader

0

19 000

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

0

19 000

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

77 000

0

400

Allmän förvaltning

77 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

 

verksamhet

77 000

0

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-6 990 000

-48 000

500

Allmän förvaltning

121 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna

förvaltning, verksamhet

121 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-58 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-58 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-7 053 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-85 000

0

53520

Högskoleutbildning

-6 968 000

0

540

Kulturarvs- och museiverksamhet

0

-48 000

54000

Kulturarvs- och museiverksamhet

0

-48 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

80 000

0

600

Allmän förvaltning

78 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

78 000

0

610

Näringslivets främjande

2 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

2 000

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

1 092 000

0

700

Allmän förvaltning

53 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning,

 

verksamhet

53 000

0

740

Ålandstrafiken

9 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

9 000

0

745

Oljeskydd

30 000

0

74500

Oljeskydd

30 000

0

750

Kostnader för sjötrafik

1 000 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

1 000 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

1 006 000

6 910 000

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

46 000

-24 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

46 000

-24 000

822

Datainspektionen

2 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

2 000

0

825

Ålands polismyndighet

425 000

0

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

425 000

0

826

Ålands ombudsmannamyndighet

10 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

10 000

0

827

Lotteriinspektionen

4 000

-4 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

4 000

-4 000

 

 

 

 

831

Upphandlingsinspektionen

3 000

0

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

3 000

0

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

74 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

71 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets

laboratorium, verksamhet

3 000

0

850

Högskolan på Åland

0

6 938 000

85000

Högskolan på Åland

0

6 938 000

851

Ålands folkhögskola

24 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

24 000

0

852

Ålands musikinstitut

4 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

4 000

0

855

Ålands gymnasium

340 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

340 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

20 000

0

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

20 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-60 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

 

verksamhet

-60 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

8 000

0

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

8 000

0

870

Fordonsmyndigheten

31 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

31 000

0

872

Vägunderhållsverksamhet

35 000

0

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

35 000

0

 

 

 

 

873

Verkstad och lager

40 000

0

87300

Verkstad och lager, verksamhet

40 000

0

Verksamhet sammanlagt

-4 506 000

6 502 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

615

Främjande av livsmedelsproduktion

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

0

0

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

750 000

0

747

Övrig trafik

750 000

0

74700

Understöd för övrig trafik

750 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-10 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000

0

Överföringar sammanlagt

740 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av

lån och finansiella poster

-855 000

-33 856 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-33 551 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

-33 551 000

892

Finansiella poster

-900 000

-305 000

89200

Finansiella poster (F)

-900 000

-405 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

45 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

45 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

-855 000

-33 856 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA
FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-265 000

59 550 000

9340

Särskilda understöd, lån och investeringar

-265 000

59 550 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-265 000

0

934080

Övriga lån (F)

0

59 550 000

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-15 000

0

9540

Kulturarvs- och museiverksamhet

-15 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-15 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-470 000

0

9825

Ålands polismyndighet

-470 000

0

982500

Investeringar (R)

-470 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-750 000

59 550 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-5 371 000

32 196 000

 

 

     Mariehamn den 30 september 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman