Lagtingets beslut 85/2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 85/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-06-02

BF04/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Andra tillägg till budgeten för år 2021

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tillägg till Ålands budget för år 2021:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2021

 tb 2021

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

Lagtinget

84 000

-84 000

111

Lagtingets kansli

84 000

-84 000

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

84 000

-84 000

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-32 000

66 000

210

Regeringskansliet

5 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

5 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-66 000

66 000

26006

Nordiska Skärgårdssamarbetet

-66 000

66 000

270

Radio- och TV-verksamhet

29 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

29 000

0

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

50 000

0

300

Allmän förvaltning

50 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

50 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-55 500

18 500

400

Allmän förvaltning

25 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

25 000

0

420

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-60 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-60 000

0

440

Naturvård

-20 500

18 500

44000

Naturvård

-20 500

18 500

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-340 000

97 000

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

30 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

30 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-370 000

97 000

53500

Vuxenutbildning

-370 000

97 000

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-100 000

100 000

720

Samhällsteknik

-100 000

100 000

72000

Elsäkerhet och energi

-100 000

100 000

750

Kostnader för sjötrafik

0

0

75030

Upphandling av linfärjetrafik

0

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-524 000

313 000

827

Lotteriinspektionen

2 000

-2 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

2 000

-2 000

840

Ålands hälso- och sjukvård

0

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

0

0

850

Högskolan på Åland

-276 000

276 000

85000

Högskolan på Åland

-276 000

276 000

851

Ålands folkhögskola

-36 000

39 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-36 000

39 000

852

Ålands musikinstitut

20 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

20 000

0

 

 

 

 

855

Ålands gymnasium

-114 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-114 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-30 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-30 000

0

871

Rederiverksamhet

-90 000

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

-90 000

0

Verksamhet sammanlagt

-917 500

510 500

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 2

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-29 000

0

270

Radio- och TV-verksamhet

-29 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-29 000

0

Avdelning 3

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-800 000

0

330

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

-800 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-800 000

0

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-790 000

0

415

Kommunernas socialvårdsområde

-790 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-790 000

0

Avdelning 5

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-405 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för grundskolan

-405 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-405 000

0

Avdelning 6

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

214 000

326 000

610

Näringslivets främjande

0

0

61000

Näringslivets främjande (R)

0

0

615

Främjande av livsmedelsproduktion

540 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

540 000

0

621

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020

-326 000

326 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-326 000

326 000

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-10 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F)

-10 000

0

Överföringar sammanlagt

-1 820 000

326 000

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

 

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

 

 

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-30 000

10 226 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

9 703 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

9 703 000

892

Finansiella poster

-30 000

523 000

89200

Finansiella poster (F)

0

523 000

89250

Avkastning av Ålands penningautomatförenings verksamhet

-30 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-30 000

10 226 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 4

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-50 000

50 000

9440

Naturvård

-50 000

50 000

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-50 000

50 000

Avdelning 7

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-50 000

0

9750

Kostnader för sjötrafik

-50 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-50 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-130 000

130 000

9850

Högskolan på Åland

-130 000

130 000

985000

Investeringsutgifter (R)

-130 000

130 000

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-230 000

180 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 997 500

11 242 500

 

 

     Mariehamn den 7 juni 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman