Lagtingets beslut 89/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 89/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-10-02

LF 39/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Trots sekretessbestämmelserna i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet ska kommunen till Folkpensionsanstalten överföra uppgifter som är nödvändiga för behandling, avgörande och utbetalning av stöd enligt lagen om temporär epidemiersättning (FFS …/2020).

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den… och gäller under den tid som lagen om temporär epidemiersättning tillämpas.

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 2 oktober 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman