Lagtingets beslut 9/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 9/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-02-11

BF03/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Första tillägg till budgeten för år 2022

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tillägg till Ålands budget för år 2022:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

 

 

 

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

-60 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

-60 000

0

11220

Dispositionsmedel

-60 000

0

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

300 000

0

350

Penningautomatmedel

300 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

300 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-95 000

0

400

Allmän förvaltning

-60 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-60 000

0

420

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-35 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

-35 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-645 000

0

502

Studiestöd

-300 000

0

50200

Studiestöd (F)

-300 000

0

511

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-45 000

0

51100

Kultur- och kulturmiljöförvaltning

-45 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-300 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet,

överföringar (R)

-300 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

0

0

747

Övrig trafik

0

0

74700

Övrig trafik, överföringar

0

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-290 000

0

840

Ålands hälso- och sjukvård

-280 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-280 000

0

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-10 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

-10 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-790 000

0

 

 

 

 

 

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-790 000

0

 

 

     Mariehamn den 11 februari 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman