Lagtingets beslut 99/2020

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 99/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-12-16

LF 4/2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Genom denna lag upphävs 9 § 2 mom. i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

2 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 16 december 2020

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman