Landskapsregeringens svar ef 17/2001-2002

Tillhör ärendet: Kranförarutbildning
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ ENKEL FRÅGA

 

Datum

 

 

2002-06-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på enkel fråga

Kranförarutbildning

·      Enkel fråga nr 17/2001-2002

 

 

Med anledning av Gun-Mari Lindholms enkla fråga angående vilka åtgärder landskapsstyrelsen har vidtagit så att kranförare med svensk yrkesexamen får examen godkänd för verksamhet i landskapet Åland vill landskapsstyrelsen svara enligt följande:

 

Landskapsstyrelsen konstaterar att inom vissa yrkesgrupper förutsätts att respektive yrkesutövare skall inneha särskild behörighet för utövande av yrke och att behörighet för kranföraryrket utfärdas av arbetarskyddsmyndigheterna.

 

Enligt nuvarande organisation ankommer det på Nylands arbetarskyddsdistrikt att behandla behörighetsärenden gällande kranförare med nordisk utbildning.

 

 

 

 

Mariehamn den 13 juni 2002

 

 

 

Landskapsstyrelseledamot

 

 

Gun Carlson