Landskapsregeringens svar s 2/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 2/2009-2010

Kansliavdelningen

Datum

 

 

2009-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål angående

Undantag från kravet på skyddsrum

·      Spörsmål nr 2/2009-2010

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Anders Eriksson m.fl. i ett spörsmål frågat vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att i detta skede få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland. Med anledning av spörsmålet avger landskapsregeringen följande skriftliga svar:

 

Landskapsregeringen vill inledningsvis påpeka att ärenden som rör befolkningsskyddet hör till rikets behörighet.

     Den 28 maj 2008 hemställde lagtinget att landskapsregeringen vidtar omedelbara åtgärder i samverkan med berörda myndigheter i riket för att samtliga anvisningar för byggande av skyddsrum finns tillgängliga på svenska, dels upptar förhandlingar med Finlands regering för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter.

     1. Landskapsregeringen har arbetat för att inrikesministeriet skall ta fram anvisningar på svenska för byggande av skyddsrum. Enligt uppgift skall de gå i tryck i januari 2010.

     2. Landskapsregeringen har hållit täta kontakter med inrikesministeriet och arbetat för att få till stånd ett generellt undantag från kravet på skyddsrum på Åland för enskilda fastigheter. Arbetet har resulterat i ett förslag till ny räddningslag i Finland där regleringar för undantag ingår. Förslaget kommer för utlåtande till landskapsregeringen under januari 2010. Landskapsregeringen kommer då att bevaka att de av landskapsregeringen föreslagna undantagen beaktas i propositionen.

    

 

Mariehamn den 22 december 2009

 

 

 

L a n t r å d

Viveka Eriksson

 

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Roger Eriksson