Landskapsregeringens svar s 4/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

SVAR PÅ SPÖRSMÅL nr 4/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-09-20

S0420002001-S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Skötseln av vägbyggnadsarbeten

·       Spörsmål nr 4/2000-2001

 

 

Med stöd av 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Bert Häggblom m.fl. i ett spörsmål frågat landskapsstyrelsen om den avser att framdeles sköta alla vägbyggnadsarbeten i egen regi. Med anledning härav ger landskapsstyrelsen följande skriftliga svar:

     Landskapsstyrelsen grundförbättrar årligen vägar i egen regi i enlighet med budgeten och av landskapsstyrelsen fastställt åtgärdsprogram.

     Den 1 februari 2001 fastställde landskapsstyrelsen årets åtgärdsprogram med en tilläggsskrivelse att en del av projekten kan komma att konkurrensutsättas. Arbetet bjöds ut på entreprenad på sträckan Björby – Brändbolstad. Ett privat anbud inlämnades som klart översteg landskapsstyrelsens kostnadsuppskattning för byggande i egen regi. Därför beslöt landskapsstyrelsen att grundförbättringen skall utföras i egen regi.

     Landskapsstyrelsen avser att även i framtiden bjuda ut och anta vägbyggnadsprojekt på den privata marknaden enligt tidigare praxis.

 

                     

Mariehamn den 20 september 2001

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Olof Erland

 

 

Landskapstyrelseledamot

 

 

Runar Karlsson