Landskapsregeringens svar s 4/2006-2007

Tillhör ärendet: Klimatförändringen
Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Landskapsregeringens svar

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands landskapsregering

SVAR PÅ SPÖRSMÅL

Avdelning

Datum

 

Social- och miljöavdelningen

26-04-2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Svar på spörsmål

Klimatförändringen

·      Spörsmål nr 4/2006-2007

 

 

Med hänvisning till 48 § 1 mom. lagtingsordningen har ltl Mats Perämaa m.fl. i form av ett spörsmål frågat vilka åtgärder landskapsregeringen har vidtagit för att landskapet skall leva upp till Kyotoprotokollet samt till de av EU uppställda målen om ett reducerat koldioxidutsläpp.

 

Då landskapsregeringen anser att frågan är bredare än ovannämnda frågeställning och landskapsregeringen redan har påbörjat ett arbete med en klimatstrategi för Åland meddelar landskapsregeringen att ett meddelande om landskapets klimatstrategi lämnas till lagtinget i maj.

 

 

Mariehamn den 26 april 2007

 

 

V i c e  l a n t r å d

 

 

Jörgen Strand

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Harriet Lindeman