Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

44510 Penningautomatmedel för social verksamhet

 

Motivering

Ändring av anslag - 200 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 44510 minskas med 200 000 euro

 

att motiveringens andra stycke under rubriken ”Utgifter” stryks och ersätts av följande lydelse:

”En ungdomsmottagning bildas genom att öppna studerandehälsan för alla mellan 13 och 20 år. Den planerade lågtröskelmottagningen placeras helt eller delvis inom ungdomsmottagningen och förstärks med samtalsstöd genom upphandlade tjänster så att ungas psykiska ohälsa inte medikaliseras och journalförs. Den nya ungdomsmottagningen ska även leverera tjänster på distans för att öka tillgängligheten. Satsningen beräknas ha en initialkostnad om 70 000 euro exklusive kostnader för lågtröskelmottagningen ”ungas mentala hälsa” som hanteras i den aviserade tilläggsbudgeten. Arbetet med implementeringen av ett familjecenter inom KST stödjs med 30 000 € samt att landskapsregeringen initierar ett sektoröverskridande projekt mot problematisk skolfrånvaro.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren