Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Kommunerna och landskapsandelarna”

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Kommunerna och landskapsandelarna”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet

”Kommunerna och landskapsandelarna”

 

Motivering

Det behövs ett helhetsgrepp kring kommunernas finansiering.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande stycke fogas till texten under rubriken Kommunerna och landskapsandelarna:

”Det finns fog att påminna om följande skrivning från budgetbetänkandet för 2021, där ett enigt utskott skrev att den offentliga sektorns organisation och styrning måste förändras för att skapa förutsättningar för en optimerad verksamhet. I en föränderlig omvärld är en statisk organisationsmodell aldrig optimal och dagens kommunstruktur är sedan länge oändamålsenlig som bas för produktion av välfärdstjänster och samhällsservice. Ingen organisation har ett egenvärde, det är vad organisationen gör som har ett värde.

Landskapsandelssystemet finns till för att utjämna opåverkbara eller mindre påverkbara skillnader mellan kommunernas förutsättningar att producera service. Målet är att alla åländska kommuner ska ha möjlighet att producera en likvärdig service, vilket förutsätter att systemets kostnadsersättningar utgår från vad som bedöms som en rimlig kostnad för att producera viss service. I takt med att kommunernas ekonomi blir allt mer ansträngd samtidigt som kommunernas lagstadgade skyldigheter ökar kommer Åland allt närmare en verklighet där kommunerna inte längre har realistiska ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter ens med de tillskott som lanskapsandelssystemet ger. Att utöka kommunernas lagstadgade skyldigheter i en utsträckning som kommunerna inte kan finansiera är inte hållbart. Landskapets ekonomiska situation tillåter inte heller att de totala offentliga utgifterna ökar. Nu behövs samling för att komma överens om de lösningar som bäst banar väg för ett framtida välfungerande livskraftigt samhälle samt för att upprätthålla ett ledarskap som för Åland dit.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren