Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Ltl John Holmbergs reservation gällande Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Moment 85500 Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

Motivering

 

Med hänvisning till min reservation gällande motiveringstexten i utskottets betänkande i avsnittet om ”Utbildning på gymnasienivå” föreslår jag att anslaget ökas med 86 000 euro.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 85500 ökas med 86 000 euro.

 

 

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

John Holmberg