Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

 

Avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”

 

 

Motivering

 

Landskapsregeringen bör helt och hållet fokusera sitt arbete på problem som den kan påverka, såsom exempelvis effekterna av coronapandemin och den ekonomiska krisen till följd av pandemin.

Klimatet har varierat både mellan århundraden och årtusenden. Ibland har vi haft istider och ibland har människan levt mellan istider utan att människan har kunnat påverka klimatet.

Det vi bör göra är att anpassa oss efter klimatförändringarna.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att orden ”och klimatkrisen” stryks i avsnittet ”Meddelandet om strategiska vägval år 2021-2024”.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

Stephan Toivonen