Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 fiskodling

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

Som en följd av bl.a. Weser-domen inleddes för fem år sedan ett arbete för att förnya den åländska vattenlagen. I de sju strategiska målen för ett hållbart Åland ingår god vattenkvalitet, och det uppfattas av ålänningarna som det allra viktigaste målet. Just nu har vi en vattenlag med en stopp-paragraf som förhindrar en utvidgning av fiskodlingen. Innan den nya vattenlagen är på plats, och de förordningar som klargör den, innan det finns kommersiellt gångbara metoder för att kompensera eller eliminera utökade utsläpp, är det inte möjligt att på ett hållbart sätt expandera volymen av fiskodling i åländska vatten. Fiskodlingen är en viktig framtidsnäring, när och om man löst utsläppsproblemen, men det vore förödande för vattenmiljön i Östersjön, särskilt lokalt på Åland om man gick in för en ren expansion. Det vore att förstöra själva livsförutsättningarna för det åländska näringslivet, turismen och ålänningarnas livskvalitet.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att ur betänkandets avsnitt om hållbar utveckling efter sista styckets första mening stryks texten om fiskodling

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman