Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 Public service

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

I tider av politisk polarisering, desinformation och ryktesspridning på sociala medier spelar en väl fungerande public service en viktig roll i att förmedla saklig, korrekt och opartisk information till ålänningarna. Den starka public service-traditionen i Norden är en av demokratins grundpelare, och den lokala bevakningen en viktig självstyrelsefråga. Därför tog Åland i tiderna över behörigheten över radio- och tv-frågor. Under höranden i utskottet har det blivit klart att konsekvenserna för Ålands radio och tv av införandet av den nya media-avgiften blir minskade intäkter i storleksordningen 300 000 euro, samtidigt som kraven i det mediapolitiska programmet är oförändrade och inkluderar bland annat hanteringen av nödmeddelanden.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att i betänkandets avsnitt om public service ersätts det sista stycket med följande text:

 

Övergången från licenssystemet till en media-avgift i kombination med corona-situationen påverkar finansieringen för public service-verksamheten negativt. Landskapsregeringen söker inför tilläggsbudgeten ett sätt att trygga en tillräcklig finansiering till Ålands radio och tv, exempelvis genom att särskilt finansiera beredskapen kring nödmeddelanden.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman