Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 tandvård

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

Vid hörande i utskottet har framkommit att landskapsregeringen varken i regeringsprogrammet eller i detta budgetförslag har ambitioner att fortsätta utveckla den allmänna tandvården på Åland, trots att det fortfarande finns människor på Åland som inte har ekonomiska möjligheter att gå till tandläkare. Ålands socialdemokrater menar att tandvården är en del av den allmänna hälso- och sjukvården och därför fortsättningsvis bör utvecklas för undvikande av framtida kostnader och mänskligt lidande.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till betänkandets avsnitt om social- och äldreomsorg fogas följande tillägg:

 

Ett nytt tandvårdsprogram tas fram med syfte att utveckla den allmänna tandvården på Åland och utreda hur man kan komplettera den allmänna tandvården så att den också utgår från inkomstgränser.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman