Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

 

Moment 41500 Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (F)

 

 

Motivering

Utskottet tillstyrker i sitt betänkande landskapsregeringens förslag på överföringar på sammanlagt 2 miljoner till de åländska kommunerna, dels i form av höjda landskapsandelar beräknade på äldreomsorg, grundskola och Kommunernas socialtjänst, dels för ökade samgångsstöd och dels för tillfälligt likviditetsstöd till kommuner i kris, främst Sottunga kommun.

Möjligen med undantag av de utökade samgångsstöden är överföringarna främst regionalpolitiska, varken baserade på faktiska behov, ett helhetsgrepp eller kopplade till pandemikostnader.

De landskapsandelar man valt att basera överföringarna på är de som innehåller den starkaste regionalpolitiska laddningen, vilket kraftigt missgynnar Mariehamn och Jomala i ett system som redan i sig bygger på att utjämna opåverkbara kostnader. Ett exempel är landskapsandelarna för grundskolan. Elever i Lumparland och i Jomala går i samma skola till samma kostnader, inom samma skoldistrikt, men ersättningen till Lumparland är 3.000 euro per elev, och till Jomala 300 euro per elev. Tilläggas böra att landskapsandelarna bara är en beräkningsgrund, och att kommunerna kan välja att använda de pengar som överförs till vad som helst.

I höranden har konstaterats att mycket få åländska kommuner har den administrativa kompetensen och kapaciteten att ta itu med ett reformarbete. Mera pengar blir enbart livsuppehållande, och bristen på strukturella förändringar kommer att kräva att överföringarna successivt utökas. Det tillfälliga likviditetsstödet, som är utformat utan krav på motprestation, riskerar därmed bli en permanent livsuppehållande lösning som inte stärker reformkraften i kommunerna.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 41500 stryks.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman