Ltl Stephan Toivonens reservation angående pensionsinkomstavdrag

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-12-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2019-2020 gällande ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna (LF 5/2019-2020)

 

Motivering

 

 

I Finlands riksdag har man höjt folkpensionerna med cirka 35 euro per månad från 1.1.2020. Från 7546 euro per år till 7954 euro. Pensions-avdraget i beskattningen är kopplad till folkpensionens belopp.

I den finländska riksdagen har man då valt att sänka koefficienten från 1,393 till 1,346 så att höjningen av pensionsavdraget skall bli mindre. Landskapsregeringen föreslår i sitt lagförslag att samma koefficient även skall gälla på Åland.

Undertecknad har erfarit att ökningen av pensionerna inte längre följer den allmänna löneutvecklingen, vilket intresseföreningarna har påpekat under många år. Vi har här på Åland en möjlighet att dels ha en egen skattepolitik samtidigt som vi sänker skatterna marginellt för våra pensionärer. Det är ingen stor skattesänkning utan kan mer ses som en symbolisk handling.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

    

att utskottet föreslår att lagförslaget förkastas till den del det avser 19 § 2 mom. kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

 

 

 

 

Mariehamn den 9 december 2019

 

 

Stephan Toivonen