Ltl Stephan Toivonens reservation gällande budgeterat resultat

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Understöd tBeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget för år 2020

 

 

Budgeterat resultat

 

Ur landskapsregeringens budget bör det korrigerade resultatet exklusive extraordinära kostnader och reserveringar alltid framgå.

 

FÖRSLAG  

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att under betänkandets avsnitt Sammanfattning, rubriken Landskapsregeringens förslag, till tabellens sista rad infogas en fotnot med följande lydelse: ”Resultatet 2020 utgörs till 5 miljoner euro av upplösning av tidigare reservering och skulle utan den åtgärden vara ca -15 miljoner euro.”

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

Stephan Toivonen