Ltl Stephan Toivonens reservation gällande Hbtqia-utbildning

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget 2020

 

 

 

Hbtqia-utbildning

 

Landskapsregeringen har tidigare låtit ta fram en handlingsplan för hbtqia-personer på Åland. Denna har tagits fram i samarbete med en förening på Åland. I denna handlingsplan finns exakt samma argumentering, som den svenska regeringen använder i sitt förslag till att sänka åldersgränsen för könskorrigerande operationer till femton år. Dessutom föreslår de att operationerna skall kunna göras utan vårdnadshavarens godkännande. Två av de svenska ministrarna föreslår dessutom att gränsen skall sänkas till tolv år.

 

Jag anser att landskapsregeringen bör se över reglerna för vilka föreningar, som kan erhålla Paf-stöd och vilka föreningar, som kan anlitas av landskapsregeringen, så att skattemedel inte går till föreningar, som vid sidan av sitt egentliga uppdrag även försöker bedriva politisk påverkan.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag  

 

att anslaget under moment 21010 Regeringskansliet, verksamheten för utbildning och kompetensutveckling minskas med 10.000 euro samt

 

att betänkandets motivering under momentet får följande lydelse:

”I anslaget ingår inte medel för kostnader för utbildning och kompetensutveckling för olika målgrupper i enlighet med landskapsregeringens handlingsplan 2019-2025 för lika villkor för hbtqia i det åländska samhället. Landskapsregeringen uppmanas istället, efter att ha gjort upp nya riktlinjer för vilka föreningar som kan erhålla Paf-stöd, att återkomma i tilläggsbudget ifall projektet ska förverkligas.”

 

                                           

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

 

Stephan Toivonen