Ltl Stephan Toivonens reservation gällande stöd för flyktingverksamhet

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget 2020

 

 

Stöd för flyktingverksamhet

 

Det är viktigt för Åland och Ålands folk att kunna visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld. Som ett komplement till den förda flyktingpolitiken uppmanas den nya landskapsregeringen att utreda möjligheten att kunna hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellan-östern.”

 

 

FÖRSLAG

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

 

att texten i avsnittet Demokratiutveckling, integration och tillit i betänkandets allmänna motivering erhåller ett tillägg, som lyder: ”Det är viktigt för Åland och Ålands folk att kunna visa solidaritet på nya sätt i en föränderlig värld. Som ett komplement till den förda flyktingpolitiken uppmanas den nya landskapsregeringen att utreda möjligheten att kunna hjälpa flyktingsituationen i världen genom att bevilja stöd för flyktingverksamhet; exempelvis till UNHCR:s flyktingverksamhet i Mellanöstern.”

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

Stephan Toivonen