Ltl Stephan Toivonens reservation gällande strykande av medel för skatteavdrag

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget 2020

 

 

Strykande av medel för skatteavdrag

 

För en tid sedan införde landskapsregeringen ett avdrag om 100 euro för vissa inkomstgrupper. Det motiverades med att låginkomsttagarna skulle erhålla en hundralapp att handla för. Senare ändrades motiveringen till att det skulle stimulera tillväxten då det framkom att låginkomsttagarna inte ens betalade skatt och således inte fick någon hundralapp.

Det infördes i en tid då underskottet i Ålands ekonomi minskade år för år. Årets budget har dock ett underskott på 15 miljoner euro och att i detta läge öka underskottet kan inte vara en del i en ansvarsfull politik.

Dessutom upphör konkurrenskraftsavtalet vilket bland annat innebär att de offentligt anställda erhåller drygt 3 miljoner mer i semesterpremier, varför det är ett lämpligt tillfälle att upphöra med denna stödform och istället använda sig av andra stödformer för att nå en tillväxt i den åländska ekonomin.

 

 

FÖRSLAG

    

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna sänks med 1.800.000 euro och

 

att det tredje stycket under rubriken ”Utgifter” i momentmotiveringen utgår.

                     

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

Stephan Toivonen