Misstroendeyrkande 1/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Misstroendeyrkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

MISSTROENDEYRKANDE 1/2004-2005

 

Datum

 

Lasse Wiklöf

2004-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Misstroendeyrkande

 

Ålands landskapsregering, ledd av lantrådet Roger Nordlund, har i sin nuvarande sammansättning arbetet ca ett år. Det har varit ett år fyllt av svagt ledarskap innefattande otydlighet, motsägelser och blamager som inte varit ägnade att öka allmänhetens respekt för och tilltro till landskapspolitiken och dess möjligheter.

     Landskapsregeringen har slarvat med flera stora frågor, ådagalagt en förvånande okunnighet, och fattat beslut och kontrabeslut i flera för självstyrelsen viktiga frågor vilket blottlagt villrådighet och otydlighet i stället för att markera ett fast ledarskap och säkerhet i beslutsfattandet. Landskapsregeringen har inte varit framgångsrikt.

     Allt det här sker vid en tidpunkt när Åland riskerar en negativ utveckling. Självstyrelsen stampar på stället. Diplomati och goda relationer är bra men kan aldrig ersätta konkreta resultat.

     Jordbruk och fiske har mycket stora svårigheter och är som viktiga glesbygdsnäringar starkt hotade. Den landbaserade turismen som också är av avgörande betydelse för detaljhandeln tenderar också att tappa fart. Dessutom indikerar färj- och kryssningsrederierna lägre avkastning med minskade skatteintäkter som följd trots sjöfartsstöd. Skärgård och glesbygd utvecklas inte. Utvecklingen går snarare bakåt. All propaganda om Ålands övertagande av skattebehörighet, som basunerats ut i decennier, har inte bara gått i stå utan i en riktning motsatt den deklarerade. Skattegränsen vilar fortfarande tung över det åländska näringslivet och flygtrafiken är i sak ett olöst problem. Behörighetsfrågor för åländska yrkesutövande är fortfarande ett stort bekymmer. Regeringen driver fortfarande hårt på tunga samhällsinvesteringar trots ansträngt budgetläge samtidigt som privatsektorn visar beredvillighet och översvämmas av pengar. Tron på socialistiska lösningar är överstor i den borgerliga högerregeringen. Avsaknaden av resultat av den förda politiken är uppenbar för det åländska samhället.

 

Med anledning av det ovan anförda och med stöd av lagtingsordningens 64d § föreslår vi undertecknade

 

att lagtinget skall förklara att landskapsregeringen under lantrådet Roger Nordlunds ledning inte längre har lagtingets förtroende.

Mariehamn den 19 november 2004

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anders Eriksson

 

 

Barbro Sundback

 

Brage Eklund

 

 

Christian Beijar

Ronald Boman

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Göte Winé