Övrigt 1/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Övrigt

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

Lantrådets anhållan om befrielse från sitt uppdrag 2004-2005

 

Datum

 

 

2004-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Lantrådets anhållan om befrielse från sitt uppdrag

 

Lagtinget har den 26 november 2003 på mitt förslag tillsatt en landskapsstyrelse med mig som lantråd och bestående av företrädare för Åländsk center, Liberalerna på Åland, Frisinnad samverkan och Obunden samling.

     Eftersom jag erfarit att Liberalerna på Åland dragit bort sitt stöd från nuvarande landskapsregering och det parlamentariska stödet därigenom uppgår till endast 14 mandat i Ålands lagting, har jag beslutat anhålla om befrielse från mitt uppdrag som lantråd för att därigenom möjliggöra bildandet av en ny landskapsregering som åtnjuter bredare stöd i lagtinget.

 

Med hänvisning till 5 § 2 mom. landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse får jag vördsamt anhålla  om

 

att lagtinget befriar mig Roger Nordlund från uppdraget som lantråd.

 

Mariehamn den 8 december 2004

 

 

 

Roger Nordlund

lantråd