Presidiets framställning 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Presidiets framställning

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2008-2009

 

Datum

 

Presidiet

2009-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Presidiets framställning

Lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2009-2011

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

Sittordning mandatperioden 2009-2011. 2

 

 

Motivering

 

Lagtinget har den 7 november 2007 beslutat godkänna en av presidiet föreslagen sittordning i plenisalen. Sittordningen, som följer lagtingsledamöternas grupptillhörighet, tillämpas till dess lagtinget beslutar om annan ordning, dock längst t.o.m. utgången av mandatperioden.

     Lagtingsledamoten Harry Jansson  har den 15 maj 2009 meddelat kanslikommissionen att han från och med sagda dag ingår i Centers lagtingsgrupp. Med anledning härav föreslår presidiet med hänvisning till arbetsordningens 1 § 2 mom. att den tidigare fastslagna sittordningen ändras så att lagtingsledamoten Harry Jansson tilldelas plats i anslutning till övriga lagtingsledamöter inom Centerns lagtingsgrupp.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår presidiet

 

att lagtinget godkänner den föreslagna ordningen för lagtingsledamöternas placering i plenisalen.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2009

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


 

Sittordning mandatperioden 2009-2011

(ändring från och med 29.5.2009)

 

Liberalernas lagtingsgrupp

Centerns lagtingsgrupp

1. Eklöw Raija-Liisa

11. Gun Carlson

2. Ulla-Britt Dahl (Roger Eriksson)

12. Anders Englund

3. Folke Sjölund (Viveka Eriksson)

13. Harry Jansson

4. Olof Erland

14. Henry Lindström (Runar Karlsson)

5. Gunnar Jansson

15. Torbjörn Eliasson (Britt Lundberg)

6. Åke Mattsson

16. Jan Salmén (Jan-Erik Mattsson)

7. Sirpa Eriksson (Mats Perämaa)

17. Roger Slotte

8. Margaret Lundberg (Katrin Sjögren)

18. Veronica Thörnroos

9. Leo Sjöstrand

 

10.Torsten Sundblom

 

 

 

Obunden samlings

lagtingsgrupp

Ålands socialdemokraters

lagtingsgrupp

19. Fredrik Karlström

23. Carina Aaltonen

20. Gun-Mari Lindholm

24. Camilla Gunell

21. Mika Nordberg

25. Barbro Sundback

22. Danne Sundman

 

 

 

 

 

Frisinnad samverkans lagtingsgrupp

Ålands framtids lagtingsgrupp

26. Johan Ehn

29. Anders Eriksson

27. Roger Jansson

 

28 Jörgen Strand