Presidiets framställning 2/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Presidiets framställning

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2003-2004

 

Datum

 

Presidiet

2004-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Presidiets framställning

Ändring av beslutet om lagtingsledamöternas placering i plenisalen 2003-2007

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

Sittordning mandatperioden 2003-2007. 2

 

 

Motivering

 

Lagtinget beslutade den 7 november 2003 enligt 1 § 2 mom. arbetsordningen för Ålands lagting om lagtingsledamöternas placering i plenisalen under mandatperioden 2003-2007. Beslutet bygger på att ledamöterna placeras enligt principerna om grupptillhörighet och gruppernas interna storleksordning.

     Med anledning av att vissa grupper framfört önskemål om justeringar i sittordningen har presidiet behandlat frågan. Presidiet har efter samråd med lagtingsgrupperna gjort upp ett förslag till justerad sittordning. Förslaget innebär endast en viss omfördelning av sittordningen mellan ledamöterna i Frisinnad samverkans och Ålands framtids lagtingsgrupper. Antalet platser i den första bänkraden ökas enligt förslaget till åtta och minskas i den andra bänkraden till nio.

     Förslaget syftar till att underlätta kommunikationen i plenisalen utan förändring av de principer sittordningen hittills grundat sig på.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår presidiet

 

att lagtinget godkänner föreslaget till ändring av beslutet den 7 november 2003 om ordningen för lagtingsledamöternas placering i plenisalen.

 

 

Mariehamn den 22 mars 2004

 

 

Talman

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

  

Sittordning mandatperioden 2003-2007

 

Centerns lagtingsgrupp

Liberalernas lagtingsgrupp

1. Carlson Gun

 8. Eklöw Raija-Liisa

2. Eliasson Torbjörn

 9. Eriksson Roger

3. Englund Anders

10. Mattsson Sune

4. Karlsson Runar

11. Mattsson Åke

5. Lundberg Britt

12. Perämaa Mats

6. Erlandsson Ragnar ers.för Nordlund Roger

13. Sjögren Katrin

7. Thörnroos Veronica

 

 

 

 

 

Ålands socialdemokraters

lagtingsgrupp

Frisinnad samverkans

lagtingsgrupp

14. Aaltonen Carina

20. Grönlund Peter

15. Beijar Christian

21. Jansson Dennis

16. Gunell Camilla

22. Lindeman Harriet

17. Sundback Barbro

23. Ehn Johan ers. för Strand Jörgen

18. Wiklöf Lasse

 

19. Winé Göte

 

 

 

 

 

Obunden samlings lagtingsgrupp

Ålands framtids lagtingsgrupp

24. Karlström Fredrik

27. Eklund Brage

25. Alm Kalle ers. för Lindholm Gun-Mari

28. Eriksson Anders

26. Sundman Danne

 

 

 

 

Framstegsgruppen

 

29. Boman Ronald