Redogörelse 1/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

REDOGÖRELSE

 

Datum

 

 

2012-01-05

RS01/2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


 

REDOGÖRELSE ENLIGT 26 § LAGTINGSORDNING FÖR ÅLAND OM MINISTRARNAS BINDNINGAR

 

 

     Enligt 26 § lagtingsordningen för Åland får en medlem av landskapsregeringen inte sköta en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för lantrådets eller ministerns verksamhet.

     Lantrådet och varje minister ska därför enligt nämnda lagrum utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden.              

     Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen följande redogörelse över respektive lantråds och ministers bindningar.

 

 

Namn:  CAMILLA GUNELL

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         Ordförande Ålands socialdemokrater

          

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         Avgående styrelsemedlem i ÅHS

         Ledamot i fullmäktige i Mariehamn

 

5.      Revisionsuppdrag

         -

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Mariehamn

         Sommarstuga i Lappo

         Lån ca 200.000 euro

 

7.      Övriga bindningar

         Medlem i Nätverket Feministakademin

 

 


Namn:  ROGER NORDLUND

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         Styrelsemedlem i Hem och skola, Övernäs

 

4.      Styrelsemedlem i Ålands fredsinstitut

 

5.      Andra förtroendeuppdrag

         Ledamot i fullmäktige i Mariehamn

 

6.      Revisionsuppdrag

         -

 

7.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Mariehamn

         Sommarstuga

         Lån ca 190.000 euro

 

8.      Övriga bindningar

         Medlem i Frimurarorden

         Medlem i Adviser board för Mariehamns IFK

 

 


Namn:  GUN-MARI LINDHOLM

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         Ett fåtal aktier i ÅAB och Eckerölinjen

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         Ordförande i Obunden samling

         Viceordförande i Ålands cancerförening

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         Avgående styrelsemedlem i ÅHS

         Ledamot i fullmäktige i Lemland

 

5.      Revisionsuppdrag

         -

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Lån ca 35.000 euro

 

7.      Övriga bindningar

         -

 

 


Namn:  VERONICA THÖRNROOS

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         Norrfjärden Ab, 20 %

         BAB Klockargränd 17 %

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         -

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         -

 

5.      Revisionsuppdrag

         -

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Del i fastighet med bostadshus på Lappo

         Lån 27.000 euro

 

7.      Övriga bindningar

         -

 

 

 


Namn:  CARINA AALTONEN

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         Ordförande för Emmaus Åland

         Avgående ledamot i styrelsen för ABF Åland

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         Ledamot i fullmäktige i Jomala

         Avgående ledamot i MISE-styrelse och -fullmäktige

         Ordförande för Kungsö fiskesamfällighet samt Kungsö landsamfällighet.

         Medlem i Emmaus Internationals World Council of Training and New Generation

 

5.      Revisionsuppdrag

         Revisor i Ålands litteraturförening och SKUNK

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostad i Jomala

         Lån ca 26.000 euro

         Skog och markinnehav 89,9 ha

 

7.      Övriga bindningar

         -

 

 


Namn:  FREDRIK KARLSTRÖM

 

1.      Näringsverksamhet

         Avgått som styrelseordförande och VD från Klintens Plåt Ab & Blomstringe Ab

         Avgått som styrelseordförande för Steel FM Ab

         Kommer att avgå som VD & styrelsemedlem i Sushifabriken Ab

 

2.      Ägande i företag

         250 aktier i Klintens Plåt Ab

         16 aktier i Eckerölinjen Ab

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         Avgående ordförande i Ålands Fiskare r.f.

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         Ledamot i fullmäktige i Jomala

         Avgående styrelsemedlem i IFK Mariehamn Ab

 

5.      Revisionsuppdrag

         Revisorssuppleant i Ålands Flygklubb r.f.

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostad i Jomala

 

7.      Övriga bindningar

         -

 

 


Namn:  JOHAN EHN

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         Äger aktier i Företagarnas Industrifastighet vilka berättigar till besittning av en lägenhet 2 RoK, 61 m2, för eget boende

         Äger aktier i Fastighets Ab Backeberg vilka berättigar till besittning av en lägenhet 2 RoK, 51 m2.

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         Ordförande för Moderaterna på Åland r.f.

         Styrelsemedlem i Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (fram till 31.12.2011)

         Suppleant i styrelsen för Ålands Brand- och Räddningsförbund

         Suppleant i styrelsen för Rädda Barnen på Åland

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         Ledamot i fullmäktige i Marierhamn

         Avgående fullmäktigeledamot i Mise

         Avgående fullmäktigeledamot i Ålands kommunförbund

         Styrelsemedlem i Fastighets Ab Backeberg

 

5.      Revisionsuppdrag

         -

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

          Äger aktier i Företagarnas Industrifastighet vilka berättigar till besittning av en lägenhet 2 RoK, 61 m2, för eget boende

         Äger aktier i Fastighets Ab Backeberg vilka berättigar till besittning av en lägenhet 2 RoK, 51 m2. Lägenheten hyrs ut.

         Lån ca 191.000 euro.

 

 

7.      Övriga bindningar

         Medlem i Rotary, Mariehamn

 

 

 

 

 

Mariehamn den 5 januari 2012

 

 

 

L a n t r å d   

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Vicelantråd

 

 

Roger Nordlund