Redogörelse 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

REDOGÖRELSE

 

Datum

 

 

2013-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


 

 

REDOGÖRELSE ENLIGT 26 § LAGTINGSORDNING FÖR ÅLAND OM MINISTRARNAS BINDNINGAR

 

 

     Enligt 26 § lagtingsordningen för Åland får en medlem av landskapsregeringen inte sköta en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för lantrådets eller ministerns verksamhet.

     Lantrådet och varje minister ska därför enligt nämnda lagrum utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden.              

     Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen följande redogörelse över minister Wille Valves bindningar.

 

Namn:  WILLE VALVE

 

1.      Näringsverksamhet

         Styrelsemedlem i Uotila & Nordlund-Gustafsson Ab

 

2.      Ägande i företag

         Inget

 

3.      Förtroendeuppdrag i föreningar

         2:e vice ordförande i Moderaterna på Åland r.f.

         Ordförande i ubv Åländska föreningen för UWC r.f.

         Avgående sekreterare i Mariehamns Kvartetten r.f.

         Avgående styrelsemedlem i Jomala avdelning av Finlands Röda kors r.f.

 

4.      Andra förtroendeuppdrag

         Suppleant i EU:s regionkommitté.

         Medlem i Röda korsgymnasiet RCNUWC:s styrelse

 

5.      Revisionsuppdrag

         Inget

 

6.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Gemensamt bolån på 288.000 euro hos Andelsbanken, varav min andel är 144.000 euro.

 

 

7.Övriga bindningar

         Medlem i Svenska Frimurare Orden

         Medlem i Finlands Röda kors, Jomala avdelning

Medlem i Samfundet Finland-Ryssland

Medlem i Föreningen Norden på Åland r.f.

 

 

Mariehamn den 28 november 2013

 

 

 

Vicelantråd   

 

 

Roger Nordlund

Minister

 

 

Veronica Thörnroos