Redogörelse 1/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

 

REDOGÖRELSE

 

Datum

 

 

2015-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


 

REDOGÖRELSE ENLIGT 26 § LAGTINGSORDNING FÖR ÅLAND OM MINISTRARNAS BINDNINGAR

 

 

     Enligt 26 § lagtingsordningen för Åland får en medlem av landskapsregeringen inte sköta en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för lantrådets eller ministerns verksamhet.

     Lantrådet och varje minister ska därför enligt nämnda lagrum utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden.              

     Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen följande redogörelse över respektive lantråds och ministers bindningar.

 

 

Namn:  KATRIN SJÖGREN

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         112 st. A-aktier och 77 st. B-aktier i Ålandsbanken Abp

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ordförande för liberalerna på Åland r.f.

         -    Viceordförande i klubbhuset Pelaren

         -    Delegationsmedlem i Östersjöfonden

         -    Medlem av stadsfullmäktige i Mariehamn

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Mariehamn

         Bostadslån ca 170.000 euro tillsammans med sambo

 

6.      Övriga bindningar

        

 


 

Namn:  CAMILLA GUNELL

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ordförande Ålands socialdemokrater r.f.

         -    Ledamot i stadsfullmäktige i Mariehamn

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         -    Bostadshus i Mariehamn

         -    Sommarstuga i Lappo

         -    1/3 Jussas-Österstu (Lappo) inkl. bostadshus

         -    Bostadlån ca 147.000 euro tillsammans med maken

 

6.      Övriga bindningar

         -   

 

 

Namn:  MATS PERÄMAA

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -    10 aktier i Eckerölinjen Ab

         -    25 aktier i Bryggeri Ab Bock – Wasa

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Fullmäktigeordförande, Kumlinge kommun

         -    Fullmäktigeledamot, Ålands omsorgsförbund

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         -    Bostadshus samt holme i Kumlinge

         -    Lån ca. 60.000 euro

         -    Bostadshus i Lemland

          -    Bostadslån ca 120.000 euro lån tillsammans med sambo

 

6.      Övriga bindningar

 

 

Namn:  NINA FELLMAN

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -    5 aktier i Nya Ålands tidningsaktiebolag

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ledamot i stadsfullmäktige i Mariehamn

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus, Gjutargränd i Mariehamn

         Sommarstuga i Geta

         Bostadslån 127.020 euro tillsammans med maken

 

6.      Övriga bindningar

 

 

Namn:  TONY ASUMAA

 

1.      Näringsverksamhet

         -   

 

2.      Ägande i företag

         -    19.840 st. aktier i Bryggeri Ab Bock – Wasa

         -    50 st. aktier i Dahlsborg Ab

         -    10 st. aktier i Stallhagen Ab

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Fullmäktigeordförande i Lemlands kommun

         -    Fullmäktigeledamot, Södra Ålands Högstadiedistrikt

         -    Medlem av svenska delegationen i Finlands kommunförbund

 

4.      Revisionsuppdrag

         Revisor i Lemlands IF

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Lemland

         Bostadslån 162.503 euro

 

6.      Övriga bindningar

          -

 

 

 Namn:  MIKA NORDBERG

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i företag

         -    87 st, aktier i MN-Nordina Ab

         -    32 st. aktier i Eckerölinjen Ab

 

3.      Förtroendeuppdrag

         Kommunfullmäktigeledamot i Jomala

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Jomala

         Sommarstuga på Kyrkogårdsö

         Banklån ca 29.000 euro

 

6.      Övriga bindningar

         -    Medlem i Gideoniterna i Finland.

         -    Medlem i Jomala Idrottsklubb

 

 

Namn:  WILLE VALVE   

 

1.      Näringsverksamhet

         Styrelseordförande i Uotila & Nordlund-Gustafsson Ab

 

2.      Ägande i företag

          

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ledamot i Jomala kommunfullmäktige

         -    Styrelsemedlem i Moderat Samling för Åland r.f.

         -    Ersättare i EU:s regionkommitté

         -    Medlem i Röda Korsgymnasiets RCNUWC:s styrelse

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Jomala

         Bostadslån 150.000 euro tillsammans med makan

 

 

6.      Övriga bindningar

         -    Medlem i Frimurarorden

         -    Medlem i Samfundet Finland-Ryssland

         -    Medlem i Åländska föreningen för UWC r.f.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 3 december 2015

 

 

 

L a n t r å d   

 

 

Katrin Sjögren

 

 

 

Minister

 

 

Mika Nordberg