Redogörelse 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

 

REDOGÖRELSE

 

Datum

Diarienummet

 

2021-01-13

ÅLR 2021/189

 

 

 

Bilaga

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


 

REDOGÖRELSE ENLIGT 26 § LAGTINGSORDNING FÖR ÅLAND OM MINISTRARNAS BINDNINGAR

 

 

     Enligt 26 § lagtingsordningen för Åland får en medlem av landskapsregeringen inte sköta en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för lantrådets eller ministerns verksamhet.

     Lantrådet och varje minister ska därför enligt nämnda lagrum utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden.                   

     Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen följande redogörelse över minister Roger Höglunds bindningar.

 

Namn:  ROGER HÖGLUND

 

1.      Näringsverksamhet

         Noble Management & Invest Ab (ägare)

         Firma Roger Höglund (under avveckling)

 

2.      Ägande i åländska företag

         -   90 aktier i Ålandsbanken A

         -     1 aktie i Ålandsbanken B

         -   24 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

         -     2 aktier i Stallhagen Ab

         - 100 aktier i Noble Management & Invest Ab

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Fullmäktigeordförande i Finström

         -    Viceordförande i styrelsen för ÅHS

         -    Styrelseledamot i Ålands Elandelslag

         -    Styrelseordförande i Godby bys fiskesamfällighet

 

4.      Revisionsuppdrag

         Verksamhetsgranskare för bostadsbolag

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadsfastighet i Finström

         Delägare i fastighet i Grelsby

         Delägare i holme i Bastö

         Bostad i bostadsaktiebolag i Mariehamn

 

6.      Övriga bindningar

          -

 

 

Mariehamn den 13 januari 2021

 

 

 

L a n t r å d    

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Vicelantråd

Harry Jansson