Redogörelse 1/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Redogörelse

Ladda ner Word-dokument

 

REDOGÖRELSE

 

Datum

Diarienummet

 

2019-12-19

ÅLR 2019/9841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


 

REDOGÖRELSE ENLIGT 26 § LAGTINGSORDNING FÖR ÅLAND OM MINISTRARNAS BINDNINGAR

 

 

     Enligt 26 § lagtingsordningen för Åland får en medlem av landskapsregeringen inte sköta en offentlig tjänst eller sådant annat uppdrag som kan inverka menligt på uppdraget som medlem i landskapsregeringen eller som kan äventyra förtroendet för lantrådets eller ministerns verksamhet.

     Lantrådet och varje minister ska därför enligt nämnda lagrum utan dröjsmål efter utnämningen ge en för lagtinget avsedd redogörelse för bindningar som kan ha betydelse vid utövningen av verksamheten som medlem av landskapsregeringen såsom näringsverksamhet, ägande i företag, betydande förmögenhet eller skuld samt för sådana uppdrag och andra bindningar vid sidan av lantrådets eller ministerns tjänsteåligganden.              

     Med anledning härav överlämnar landskapsregeringen följande redogörelse över respektive lantråds och ministers bindningar.

 

 

Namn:  VERONICA THÖRNROOS

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i åländska företag

         20 aktier i Norrfjärden Ab

         16 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ordförande i Åländsk Center r.f.

         -    Styrelsemedlem i BAB Gammelgårds

         -    Ledamot i Svenska Finlands folkting

 

4.      Revisionsuppdrag

         Lappo Ungdomsförening r.f.

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Lägenhet i Mariehamn

 

6.      Övriga bindningar

         Medlem i Mariehamns Rotaryklubb

 


 

Namn:  HARRY JANSSON

 

1.      Näringsverksamhet

         Bolagsman Djurviks Gästgård Öb

 

2.      Ägande i åländska företag

-        380 aktier i Ålandsbanken Abp

-        128 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

-        23 aktier i ÅTT

 

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ledamot i Jomala kommunfullmäktige

          -   Ledamot i Jomala kyrkofullmäktige

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Delägare i bostadshus i Jomala, Djurvik

 

6.      Övriga bindningar

         Medlem i Mariehamns Rotaryklubb

 

 

Namn:  TORBJÖRN ELIASSON

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i åländska företag

         -    35 aktier i Ax Alfa Gamma Media Ab

         -    1 aktie i Ålands Tidnings-Tryckeri Ab

         -    80 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

         -    30 aktier i Ålandsbanken B

        

3.      Förtroendeuppdrag

         -   

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadsfastighet i Saltvik

 

6.      Övriga bindningar

         Medlem i Mariehamns Rotaryklubb

         Medlem i Svenska Frimurare Orden

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:  ANNETTE HOLMBERG-JANSSON

 

1.      Näringsverksamhet

         -   

 

2.      Ägande i åländska företag

         -    155 aktier i Ålandsbanken Abp

         -    130 aktier i Viking Line Abp

         -    16 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

 

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ordförande i Moderat Samling för Åland

         -    Ordförande i ÅHS

         -    Kommunfullmäktigeledamot i Jomala från 1.1.2020

         -    Ledamot i Svenska Finlands folkting

        

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Jomala

         Fritidsbostad på Föglö

 

         Bostadslån 52.000 euro

         Fritidsbostadslån 137.500 euro

 

6.      Övriga bindningar

         Viceordförande i Lions Club Åland Culinaria

          Medlem i Hem och Skolas styrelse

 

 

 Namn:  ANNIKA HAMBRUDD

 

1.      Näringsverksamhet

         -

 

2.      Ägande i åländska företag

         -    148 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

         -    10 aktier i Viking Line Abp

         -    3 aktier i Ålandsbanken Abp

         -    4 aktier i Stallhagen Ab

 

3.      Förtroendeuppdrag

         Kommunfullmäktigeledamot i Jomala

         Medlem i Polisstyrelsen

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Jomala

         Bostadslån 115.620 euro

         Del i Allan Hambrudds dödsbo

 

6.      Övriga bindningar

         Medlem i förvaltningsrådet i Ålands telefonandelslag

 

 

 

 

Namn:  FREDRIK KARLSTRÖM        

 

1.      Näringsverksamhet

         Styrelseordförande i Steel FM Ab

          Styrelseordförande i Ab Klintens Plåt

 

2.      Ägande i åländska företag

         -    1000 aktier i Viking Line Abp

         -    16 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö

         -    100 aktier i Ab Klintens Plåt som äger

                      55 % av Blomstrige Ab

                      81 % av Steel FM Ab

                     100 % av CMX Finland Ab                                                                                       

        

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Viceordförande i Jomala kommunfullmäktige

         -    Styrelseordförande i Långnäs hamn Ab

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Jomala

         Bostadslån 34.000 euro  

 

 

6.      Övriga bindningar

-

____________________________________________________________

 

Namn:  ALFONS RÖBLOM                                        

 

1.      Näringsverksamhet

         Enskild firma Alfons Röblom Produktion (vilande)

 

2.      Ägande i åländska företag

                                                                                                                                   

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ledamot i Mariehamns stadsfullmäktige från 1.1.2020

        

 

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Fritidshus i Hammarland

         Fritidsbostadslån 154.083 euro 

 

 

6.      Övriga bindningar

          -  

____________________________________________________________

 

 

 

 

Namn:  CHRISTIAN WIKSTRÖM       

 

1.      Näringsverksamhet

          -

 

2.      Ägande i åländska företag

         -    1 aktie i Ålands varuautomater Ab

         -    16 aktier i Rederiaktiebolaget Eckerö                                                                               

        

3.      Förtroendeuppdrag

         -    Ersättare i Mariehamns stadsfullmäktige 1.1.2020

        

4.      Revisionsuppdrag

         -

 

5.      Betydande förmögenhet eller skuld

         Bostadshus i Mariehamn

         Bostadslån 100.000 euro 

 

6.      Övriga bindningar

          Styrelsemedlem i Fri från narkotika r.f

 

 

Mariehamn den 19 december 2019

 

 

 

L a n t r å d   

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

 

Vicelantråd

Harry Jansson