Regeringens proposition 1/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2000-2001

 

Datum

Beteckning

 

2000-10-27

RP0120002001Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Länk till regeringens propositionen RP 141/2000