Regeringens proposition 1/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2012-2013

 

Datum

 

 

2012-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 101/2012 i PDF-format  (Dokumentet öppnas i nytt fönster)