Regeringens proposition 1/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2013-2014

 

Datum

 

 

2013-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 198/2009 i PDF-format
 
(Dokumentet öppnas i nytt fönster)