Regeringens proposition 10/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 10/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-08-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av däri senare införda ändringar samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan VI och i de ändringar som senare införts i den samt till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 86/2014 i PDF-format  (Dokumentet öppnas i nytt fönster)