Regeringens proposition 10/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 10/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-05-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om ändring av 1 kap. 11 § strafflagen

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  RP 51/2004 (Dokumentet öppnas i nytt fönster)