Regeringens proposition 10/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 10/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-04-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av statsrådet förordning om ikraftträdande av konventionen om biologisk mångfalt

 

Ÿ  Republikens presidents framställning