Regeringens proposition 11/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 11/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 189/2012 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)