Regeringens proposition 12/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr RP 12/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-09-05

RP1220002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning

·       Regeringens proposition nr 

 

Handlingarna är inte publicerade via Internet för närvarande. Kontakta lagtingets kansli via e-post eller per telefon 25332 för mer information