Regeringens proposition 12/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 12/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-08-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om utkastet till Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Statsrådets förordning

Ÿ  Tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse