Regeringens proposition 1/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2016-2017

 

Datum

 

 

2016-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Statsrådets förordning PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)