Regeringens proposition 13/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 13/2013-2014

 

Datum

 

 

2014-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 35/1989 i PDF-format  (Dokumentet öppnas i nytt fönster.)

Ÿ  Finlands lag 59/1989  (Finlands författningssamling 828/89)
i PDF-format  (Dokumentet öppnas i nytt fönster.)

Ÿ  Konvention 35/1989

Ÿ  Förordning 60/1989 (Finlands författningssamling 829/89)

(Dokumentet öppnas i nytt fönster.)