Regeringens proposition 14/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 14/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av normen 2 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Statsrådets förordning