Regeringens proposition 15/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 15/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning och med förslag till utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 74/2013i PDF-format (Dokumentet öppnas i nytt fönster)