Regeringens proposition 16/2012-2013

Lagtingsår: 2012-2013
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 16/2012-2013

 

Datum

 

 

2013-09-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen i avtalet

 

 

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Regeringens proposition RP 78/2013 i PDF-format. (Dokumentet öppnas i nytt fönster)