Regeringens proposition 16/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Regeringens proposition

Ladda ner Word-dokument

Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 16/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon

Ÿ  Republikens presidents framställning

Ÿ  Statsrådet förordning (Dokumentet öppnas i nytt fönster)